حزب کمونیست ایران

جانباختن دو کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز یکشنبه 11 تیرماه، در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار،دستکم دو کارگر در همدان و اصفهان جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،یک کارگر با هویت ” علیرضا امانی” 52 ساله در حین انجام کار در معدن سنگ روستای گلشکنان زواره از توابع شهرستان اردستان در استان اصفهان دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.همچنین در جریان حادثه دیگری یک کارگر ۴۰ ساله به دلیل سقوط از ارتفاع یک ساختمان شش طبقه جان خود را از دست داد.گفتنی است که در سال ۱۴۰۱ سازمان پزشکی قانونی رژیم  ۱۹۰۰ مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرد.این درحالی است که مجلس شورای اسلامی رژیم به تازگی اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی را تحت فشار انبوه‌سازان به مدت دو سال متوقف کرد.