حزب کمونیست ایران

جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه 15 شهریورماه،در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار،دو کارگر در مشهد و تهران طی حوادثی جان خود را از دست دادند.

براساس گزارشات منتشرشده،یک کارگر  ۴۴ ساله ای هنگام جوشکاری یک ساختمان ۶ طبقه در حال ساخت در بلوار هاشمیه به دلایل نامعلومی به داخل چاله آسانسور سقوط کرده و به علت شدت جراحات وارده در محل جانش را از دست داده بود.همچنین یک کارگر جوان در حال کار کردن در پروژه ساخت و ساز در تهران بر اثر سقوط مصالح جان خود را از دست داد.گفتنی است که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.