حزب کمونیست ایران

جانباختن دو کولبر در مرزهای سردشت

روز شنبه 2 اسفند ماه  دو کاسبکار در حین عبور از رودخانه “قاسم رش” واقع در مرزهای بخش “پشدر” از توابع استان سلیمانیه اقلیم کُردستان غرق شده‌اند.

هویت این دو کولبر “ابوبکر محمدی” ۳۵ ساله اهل روستای “گوره‌شیر” سردشت و “اسکندر محمد” اهل یکی از روستاهای بخش “پشدر” کوردستان عراق عنوان شده است.  به گفته شاهدان عینی این دو کولبر  در حین عبور از مرز توسط نیروهای سپاه پاسداران مورد تعقیب قرار گرفته و به سوی آنها شلیک کرده‌اند و به همین دلیل آنها ناچار شده‌اند خود را به داخل رودخانه بیندازند. گفتنی است که، جسد این دو کولبر توسط مردم روستاهای اطراف رودخانه مذکور کشف شده است ولی  از سرنوشت سه نفر دیگر که همراه این دو نفر بودەاند هیچ خبری در دست نیست.