حزب کمونیست ایران

جانباختن سه شهروند بلوچ در شهرستان طبس

روز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲، در پی تیراندازی نیروهای انتظامی و یگان تکاوری به یک خودرو بدون هشدار قبلی در شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی سه شهروند بلوچ اهل زاهدان که دو تن از آنها نسبت برادری داشتند، با اصابت گلوله جان خود را از دست داد اند.

طبق گزارشات منتشر شده، هویت این سه شهروند بلوچ کشته شده ” صادق عالیزهی ” ۱۷ ساله و ” حمزه عالیزهی ” حدودا ۳۳ ساله متاهل و دارای ۵ فرزند، ، و نفر سوم نام نامشخص و با فامیلی ” توتازهی ” اهل زاهدان و از همراهان این دو برادر که سرنشین خودرو آنها بوده احراز شده است.