حزب کمونیست ایران

جانباختن مشکوک یک نوجوان در قرنطینه زندان شهر رضا اصفهان

“آرین قربانی”، نوجوان ۱۸ ساله ساکن شهرضا اصفهان که به اتهام آنچه “مصرف مشروبات الکلی” گفته شده، بازداشت و تفهیم اتهام شد، روز پنجشنبه 2 آذر ماه، به طرز مشکوکی در قرنطینه زندان جانباخت.

طبق گزارشات منتشر شده، ” آرین قربانی” هنگام تفهیم اتهام در دادگاه با قاضی پرونده درگیری لفظی پیدا کرده و مورد تهدید قرار گرفته است. گفتنی است، وی پس از انتقال از بازداشتگاه به قرنطینه زندان به طرز مشکوکی جان خود را از دست داده است.این در حالی است که آرین در سلامت جسمانی کامل در بازداشتگاه به سر برده و در دادگاه حضور پیدا کرده است.