حزب کمونیست ایران

جانباختن پنج کارگر در شهرهای مختلف

روز پنجشنبه 9 شهریورماه،در جریان وقوع سه حادثه کاری جداگانه در شهرهای مشهد، تهران و شیراز دستکم پنج کارگر در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب در محل کار دچار حادثه شدند.

یک راننده ۷۲ ساله دستگاه بولدزر که در داخل یک شن شویی در مشهد مشغول به کار بوده به علت نامعلومی زیر زنجیر چرخ خودرو گرفتار و به طرز دلخراشی جان باخت.همچنین یک کارگر نصاب آسانسور ۵۰ ساله در ساختمان ۹ طبقه در شیراز جهت تعمیرات درون چاهک آسانسور بوده که ناگهان وزنه تعادل سقوط و به شخص برخورد کرده و موجب جان باختن وی شده است.علاوه بر آن در جریان وقوع حادثه آتش سوزی در یک کارگاه آموزشی منبت کاری واقع در خیابان انقلاب تهران،تیم تحقیق عازم این کارگاه شده و با جسد سه کارگر جوان در این محل رو به رو شدند.