حزب کمونیست ایران

جانباختن چهار کارگر در شیراز

چهار کارگر افغانستانی که همگی عضو یک خانواده بودند روز یکشنبه 15 مرداد ماه در چاه کارگاه جمع‌آوری زباله در روستای گچی شیراز دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشر شده، پنج گارگر از جمله یک پدر ۶۴ ساله و سه فرزند او که ۳۴، ۲۷ و ۲۵ سال سن داشتند، به قصد نجات یکدیگر وارد چاه شدند اما از پنج کارگری که وارد چاه جمع‌آوری پساب زباله شدند تنها یک نفر از زنده بیرون آورد شد و چهار تن دیگر به دلیل گاز سمی خفه شدند. به گفته سایر کارگران، نداشتن تهویه مناسب در کارگاه جمع‌آوری زباله موجب تراکم گاز سمی مرگ‌بار شده است. گفتنی است سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حوادث کاری را در سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. اما وزارت کار تنها ۷۱۱ مورد مرگ ناشی از کار را تایید می‌کند. اختلاف بیش از ۱۱۰۰ نفری آمارهای این دو نهاد حکومتی نشان می‌دهد که بخش زیادی از حوادث کاری مرگبار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، مانند همین کارگاه جمع‌آوری زباله رخ می‌دهد که کارگران آن نه قرارداد دارند و نه بیمه هستند.