حزب کمونیست ایران

جانباختن یکی از کارگران پتروشیمی بوشهر

روز سه شنبه 14 شهریورماه،در جریان وقوع یک حادثه کاری در پتروشیمی بوشهر یک کارگر در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب در محل کار دچار حادثه شد.

یکی از کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر با هویت “کاووس طهماسبی” حین کار و به علت ریزش متریال از بالای سر و سقوط به پائین،جانش را از دست داده است.کاووس طهماسبی فورمن داربست و‌ از نیروهای با سابقه‌ در پروژه‌های صنعت نفت بوده است.