حزب کمونیست ایران

جانباختن 27 پناهجوی دیگر در مانش

با غرق شدن 27 پناهجوی دیگر در دریای مانش “اتوپیا ۵۶” یکی از انجمن‌های مدافع حقوق پناهجویان در شهر کاله فرانسه علیه مقامات فرانسوی و بریتانیایی به دادگاهی در فرانسه شکایت کرد.

اتوپیا ۵۶، انجمنی است که از سال‌ها پیش در کاله و پاریس به وضعیت پناهجویان بدون اوراق هویت رسیدگی می کند. این انجمن در طرح شکایت خود موضوع قتل عمد را مطرح کرده است. به گفته این انجمن، مقامات ساحلی بریتانیا و فرانسه با «سهل انگاری» نسبت به درخواست کمک پناهجویانی که در دریای مانش در حال غرق شدن بودند، عامل اصلی جان باختن آنها هستند. اتوپیا۵۶ به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده که نشان می‌دهند پناهجویان بارها از گارد ساحلی دو کشور درخواست کمک کرده اما هیچ جوابی نگرفته‌اند.