حزب کمونیست ایران

جان باختن ده‌ها مهاجر در آب‌های لیبی

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 29 مرداد ماه اعلام کرد حداقل ۴۵ مهاجر از جمله پنج کودک در مرگبارترین حادثه سال جاری در آب های لیبی غرق شده اند.

به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این شناور شامل 80 سرنشین بود که موتور آن در ساحل “زوارا” منفجر شد. گفته می شود   بازماندگان شناور غرق شده که اغلب اهل سنگال، مالی، چاد و غنا بودند بعد از رسیدن به لیبی بازداشت شده اند. گفتنی است گزارش هایی از برخوردهای فجیع با مهاجران در لیبی وجود دارد، به خصوص اگر به دام شبه نظامیان و قاچاقچیان انسان بیافتند که برای اخاذی از آنها تلاش خواهند کرد.