حزب کمونیست ایران

جان باختن دو دانش آموز  حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی دزفول

گزارشات منتشره از فوت دو دانش آموز مصدوم حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی سردشت واقع در شهرستان دزفول در استان خوزستان  به  نامهای “نیما همتی چال” و “امین الیاسی” خبر دادند.

شب دوشنبه ۲۹ دیماه، حادثه آتش سوزی در یک مدرسه کانکسی در بخش سردشت شهرستان دزفول منجر به سوختگی تعدادی از معلمان و دانش آموزان شد. در همین خصوص بخشدار سردشت، حال عمومی سایر مصدومان این حادثه را نیز نامساعد دانست.  گفتنی است در جریان این حادثه  سه معلم و سه دانش آموز به شدت دچار سوختگی شده بودند.