حزب کمونیست ایران

جان باختن دو کارگر در اردبیل

روز شنبه ۲۳ اسفندماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر شاغل در یک مرغداری در شهرستان اردبیل، دچار حادثه شده و جان خود از دست دادند.

به گفته سایر کارگران این مرغداری که در روستای “نوشار” در حومه اردبیل قرار دارد، این دو کارگر هنگام کار و به دلیل نبود تهویه مناسب بر اثر استنشاق و مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده اند.