حزب کمونیست ایران

جان باختن دو کارگر در تهران

به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار روز سه شنبه 12 آذرماه، دو کارگر مقنی در تهران دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشره، دو کارگر مقنی هنگام کار در چاه آب یک ساختمان در حال ساخت در “احمد آباد مستوفی” تهران، دچار برق گرفتگی شده و هردو کارگر قبل از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.