حزب کمونیست ایران

جان باختن دو کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز شنبه ۱۳ دی، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، دو کارگر در شهرستان اراک و در استان خوزستان طی حوادثی جداگانه جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشره یک کارگر جوان شاغل در حین نظافت شیشه‌های منزلی در طبقه چهارم یک ساختمان در شهرستان اراک به علت لیز خوردن به پائین سقوط کرد و جان خود را از دست داد. همچنین  یکی از دکلبانان شرکت ملی حفاری نفت در دستگاه ۴۶ فتح درخوزستان  به نام “نظام طاهری” بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت.