حزب کمونیست ایران

جان باختن دو کارگر در شهرهای مختلف

روز سه شنبه 26 آذرماه، در جریان وقوع دو حادثه جداگانه کاری در استان های اردبیل و  فارس دستکم دو کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

در حادثه نخست، یک  کارگر حین کار در کارخانه پنبه پاک کنی واقع در در جاده “گوشلو”  پارس‌آباد مغان دراستان اردبیل به داخل دستگاه پنبه پاک‌کنی افتاد و در دم جانش را ازدست داد. درحادثه دوم نیز یک کارگر میانسال حین نصب ورق گالوانیزه در زرین دشت دراستان فارس از ارتفاع حدود 2 متری سقوط کرد و بدلیل شدت خونریزی جان باخت.