حزب کمونیست ایران

جان باختن دو کارگر در محل کار

طی روزهای اخیر دو کارگر در دو حادثه جدگانه در آستانه اشرفیه گیلان و کامیاران به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشره، در حادثه نخست، یک کارگر ساختمانی میانسال هنگام تعویض حلب های شیروانی  یک آپارتمان ۳ طبقه در آستانه اشرفیه به دلیل پوسیده بودن چوب های سقف شیروانی سقوط کرد و در دم جان باخت. در حادثه دوم نیز یک کارگر اهل روستای ماراب از توابع شهرستان کامیاران، به نام “نبی مارابی” در حین کار در یک ساختمان نیمەکارە بە دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.