حزب کمونیست ایران

جان باختن دو کشاورز در دو حادثه جداگانه

روز سه شنبه 15 مرداد ماه در دو حادثه جداگانه، دو کارگر کشاورز در استان خراسان شمالی و کرمانشاه جان خود را از دست دادند.

در  اولین حادثه که در خراسان شمالی رخ داد، سه کشاورز در منطقه خرمنگاه روستای “رویین” بر اثر سقوط تراکتور در دره کشته و زخمی شدند. در این حادثه راننده تراکتور جان خود را از دست داد و دو سرنشین دیگر به بیمارستان خمینی منتقل شدند. همچنین یک کشاورز ۴۶ ساله حین انجام کار در محور پاوه به نوسود استان کرمانشاه بر اثر سقوط در عمق ۶ متری استخر کشاورزی، جان باخت.