حزب کمونیست ایران

جان باختن دو کولبر در مرز اشنویه

خبرهای رسیده حاکی است که روز چهارشنبه 28  آبانماه دو کولبر اهل اشنویه و سلماس در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم در مرزهای شهرستان اشنویه جانشان را از دست دادند.

گزارش مزبور می افزاید، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی رژیم در نوار مرزی اشنویه بسوی گروهی از کولبران، کولبری با هویت “وسیم فردین زاده” از اهالی روستای “پرداوی” جان خود را از دست داده است. همچنین در همین روز در جریان تیراندازی نیروهای هنگ مرزی رژیم به سوی کولبران، کولبر دیگری با هویت “هاکان محمد زاده کریکان” از اهالی روستای کریکان – شپیران- از توابع ارومیه جان باخت.