حزب کمونیست ایران

جان باختن سه کارگر در شاندیز

روز چهارشنبه 27 فروردین ماه در به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار و در جریان ریزش کانال گودبرداری شده در شاندیز دستکم سه کارگر دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشره، این حادثه زمانی روی داد که دو  دو کارگر ۱۸ و ۴۱ ساله در داخل کانال مشغول کار بودند ،به علت بارش مداوم باران و سست بودن و دست ریز بودن خاک،  ناگهان کانال روی آنها ریزش کرد و زیر آوار مدفون شدند. راننده بیل مکانیکی که در محل با آنان کار می‌کرده نیز برای کمک به داخل کانال رفته که بر اثر ریزش مجدد کانال این راننده ۳۲ ساله نیز زیر خاک مدفون شد.