حزب کمونیست ایران

جان باختن سه کارگر در شهرهای مختلف

بنابه گزارشات منتشره، طی روزهای اخیر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار و در جریان وقوع سه حادثه جداگانه دستکم سه کارگر در شهرهای تهران، میبد و بهشهر جان خود را را از دست دادند.

در حادثه نخست، یک کودک کار 7 ساله در جریان آتش سوزی در یک کارگاه نجاری در تهران دچار سوختگی شد پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. در حادثه دوم یک کارگر 45 ساله ساختمانی هنگام کار در شهرستان میبد براثر ریزش دیوار بر روی وی جان باخت. در حادثه سوم نیز یک راننده 57 ساله یک دستگاه تراکتور بیل دار حین انجام کار در معدن آهک پزی بهشهر دچار حادثه شد و در دم جان خود را از دست داد.