حزب کمونیست ایران

جان باختن سه کارگر در شهرهای مختلف

روز جمعه 29 آذرماه در جریان وقوع سه حادثه کاری جداگانه در شهرهای پارس آباد، زرین دشت و سراب سه کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست دادند.

در حادثه نخست، یک کارگر شاغل در کارخانه پنبه پاک کنی پارس آباد حین کار به داخل دستگاه پنبه پاک کن افتاد و در دم جان باخت. در حادثه دوم ، یک کارگر ساختمانی حین کار در یک ساختمان نیمه کاره در زرین دشت به دلیل سقوط از ارتفاع و شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. همچنین در جریان وقوع حادثه سوم که در شهرستان سراب روی داد، یک کارگر در حال لوله کشی گاز برای یک ساختمان ۳ طبقه دچار برقگرفتگی شد و جان باخت.