حزب کمونیست ایران

جان باختن شش مهاجر دیگر در لیبی

پیکر بیجان شش مهاجر دیگر روز جمعه ۲۲ نوامبر در ساحل شرقی طرابلس، پایتخت لیبی از آب گرفته شد.

همزمان، مقامات سازمان ملل متحد می‌گویند گارد ساحلی لیبی حدود یکصد مهاجر و پناهجو را در دریای مدیترانه نجات داده است. اجساد مهاجران جان باخته در ساحل شهر بندری «الخمس» از آب گرفته شد، جایی که مملو از مهاجرانی است که سعی دارند خود را به هر طریقی که شده از مسیر دریا به ایتالیا برسانند. به گفته یک مقام مسئول گارد ساحلی الخمس، این شش مهاجر احتمالا از قایق ازکارافتاده و حامل یکصد مهاجر دیگر که نجات یافتند، جدا شده و هنگام شنا و در تلاش برای رسیدن به ساحل غرق شده‌اند.