حزب کمونیست ایران

جان باختن پنج کارگر در محل کار

به گزارش منتشره، روز شنبه 12 مرداد ماه، در جریان وقوع دو حادثه جداگانه در اصفهان و تهران دستکم 5 کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.

در حادثه نخست یک کارگر 30 ساله شاغل در رستورانی در اصفهان، در حین کار دچار برق گرفتگی شد و قبل از انتفال به بیمارستان جان باخت. همچنین 4 کارگر در حادثه آتش سوزی سفره خانه سنتی در حدفاصل خیابان 16 آذر و کارگر شمالی تهران جان خود  را از دست دادند.