حزب کمونیست ایران

جان باختن چندین کارگر در شهرهای مختلف

 

 

روز دوشنبه 28 مرداد ماه، در جریان وقوع سه حادثه جداگانه در شهرهای بروجرد، هرسین و لاوان چندین کارگر  به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

در حادثه نخست، یک کارگر 31 ساله شهرداری بروجرد حین کاردر منطقه گلدشت بر اثر برخورد ماشین حمل زباله با درخت از خودرو به بیرون پرتاب شده و جان خود را از دست داد. در حادثه دوم، یک کارگر 35 ساله اهل زنجان  در حین کار در معدن سنگ “چک زرد” واقع در روستای “اسحاق وند علیا” در شهرستان هرسین استان کرمانشاه، بر اثر سقوط سنگ بر روی وی، جان خود را ازدست داد. همچنین یک خانواده کارگری 5 نفره درلاوان براثر استنشاق گاز مونوکسید کربن  دچار خفگی شده و جانباختند.