حزب کمونیست ایران

جان باختن چهار کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه 17 آذر ماه در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، چهار کارگر در شهرهای خمین، میمه  و شیراز دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشر شده، درشهرستان خمین یک کارگر 36 ساله هنگام نصب پکیج در یک منزل مسکونی بر اثر سقوط ناگهانی از بالکن جان خود را از دست داد. در شهرستان میمه نیز یک کارگر 50 ساله مقنی هنگام کار در روستای موته بر اثر ریزش دیواره درونی چاه جان باخت. همچنین دوکارگر چاه کن حین حفر چاه در پارکینگ یک ساختمان در شهرک گلستان واقع در محدوده‌ی شمال غربی شهر شیراز، به علت گاز گرفتگی در عمق چاه جان خود را از دست دادند.