حزب کمونیست ایران

جان باختن یکی دیگر از اعضاء گروه موسیقی گروپ یوروم

“ابراهیم کوگچک” عضو گروه موسیقی انقلابی “گروپ یوروم” که روز سه شنبه هفته جاری، پس از ۳۲۳ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده بود،  روز پنجشنبه  18 اردیبهشت ماه در بیمارستان درگذشت.

ابراهیم گوکچک، عضو گروه موسیقی گروپ یوروم که 323 روز به‌خاطر حق برگزاری کنسرت و آزادی اعضای دستگیر شده این گروه دست به اعتصاب غذای مرگ زده بود با میانجی‌گری سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری خواه‌خلق  روز سه شنبه به اعتصاب غذای خود خاتمه داد. وی پس از اعلام پایان اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد ولی به دلیل ضعف شدید و وخامت حالش پنجشنبه شب جان خود را از دست داد. گفتنی است پيشتر نیز هلين بولک و مصطفی کوچاک از اعضای اين گروه بر اثر اعتصاب غذای طولانی جان باخته بودند.