حزب کمونیست ایران

جان باختن ۴ کارگر در شهرهای مختلف

روز دوشنبه 23 خرداد ماه در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، ۴ کارگر در کرمان، قلعه گنج و بوشهر دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

به گزارش منتشر شده یک پاکبان شاغل در شهرداری کرمان، به دلیل برخورد دستگاه سواری در حین کار جان خود را از دست داد. در حادثه ایی دیگر  یک کارگر پتروشیمی بوشهر به نام “عباس منصوری”  بر اثر سقوط گریتینگ و اصابت به سر وی دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد. همچنین دو کارگر مقنی در شهرستان قلعه گنج حین حفر چاه دچار گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند. گفته می شود یکی از کارگران جان باخته تبعه افغانستان بوده است است.