حزب کمونیست ایران

جان باختن 5 تن در جریان شلیک ماموران رژیم در ایلام

طی روزهای اخیر در جریان شلیک ماموران رژیم به سوی سرنشینان یک خوردو که از بندر گناوه به سوی ایلام حرکت می کردند. دستکم 5 سرنشین خودرو از جمله یک کودک جان کشته شدند.

گفته می شود این خودرو که از بندرگناوه به سمت ایلام در حرکت بود، مورد تعقیب نیروهای انتظامی قرار می‌گیرد و ترکیدن لاستیک خودرو در اثر شلیک باعث می‌شود تا کنترل آن از دست راننده خارج شده و با یک کامیون تصادف کرده و واژگون شود. سرنشینان این خودرو که از اهالی ایلام بودند از بندرگناوه مقداری لوازم آرایش در خودروی خود حمل می‌کردند که هدف شلیک ماموران رژیم قرار می‌گیرند. گفتنی است ماموران انتظامی به بهانه حمل کالای قاچاق بدون هیچ هشداری به سرنشینان این خودرو، با تعقیب آن به خودرو شلیک می‌کنند که باعث قتل فجیع ۵ سرنشین این خودردو می شوند.