حزب کمونیست ایران

جریمه دهها فعال صنفی معلمان کردستان

برپایه گزارشات منتشر شده، دست‌کم ۴۲ فعال صنفی معلمان کردستان به دلیل «شرکت در تحصن و اعتصابات مردمی» جریمه شدند.

از هر کدام از این معلمان طی دو ماه گذشته به دلیل شرکت در خیزش انقلابی مبلغ شش میلیون تومان کسر شده است.  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان که اقدامات شورای امنیت ملی را مصداق «نعل وارونه زدن» خوانده، نوشته است که قطع اینترنت به بهانه کنکور و جریمه ۲۰ میلیون تومانی معلمان «برای اقدامات ضد امنیت» از تصمیم شورای امنیت ملی است. این انجمن هم‌چنین پیشتر از ورود نیروهای امنیتی به مدارس و بازداشت و قتل دانش‌آموزان اعلام انزجار کرده و این اقدامات را محکوم و چندین بار فراخوان اعتصاب و تحصن در سراسر شهرهای کردستان صادر کرده بود.