حزب کمونیست ایران

جریمه نقدی چهار تن از کارگران آق دره

به گزارش منتشره، در روزهای گذشته حکم جریمه ۵ میلیون تومانی برای چهار کارگر دیگر در آق‌دره اجرایی شده است.

پیش از این، حکم سه نفر دیگر از کارگران آق‌دره به مرحله اجرا رسیده بود. به گفته یکی از کارگران این معدن، اداره کار وعده داده بود که مشکل  آنها را حل کند اما از قرار معلوم، برای این جریمه‌های ۵ میلیون تومانی هیچ کاری نتوانسته‌اند صورت دهند. پرونده کارگران آق‌دره، مربوط به تجمعات سال ۹۶ در معدن آق‌دره است؛ در حال حاضر این هفت نفری که متهم شده و مکلف به پرداخت جریمه شده‌اند، بیکارند و هیچ منبع درآمدی ندارند.