حزب کمونیست ایران

جلوگیری از مرخصی موقت فعال کارگری هادی تنومند

بنا به خبر دریافتی روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه، هادی تنومند، فعال کارگری که جهت تحمل ۳ سال و نیم حبس تحمیلی در زندان شهرستان بوکان محبوس می باشد،  با وجود بیماری تاکنون با مرخصی وی موافقت نشده است .

خانواده این زندانی طی دو هفته گذشته هر آنچه را برای آزادی و مرخصی وی نیاز بوده را فراهم کرده اند اما با وجود همه این موارد از مرخصی و آزادی وی جلوگیری می شود و قاضی پرونده جواب روشنی به آنها نمی دهد. علاوه بر این همچنین، اجازه بردن نیازمندیهای وی به زندان جلوگیری می شود. هادی تنومند مبتلا به بیماری آسم و میگرن است و نباید در معرض این ویروس قرار بگیرد و باید در مکان امنی بسر برد.