حزب کمونیست ایران

جنگ، جنگ و دیگر هیچ

“اوریانا فالانچی” نویسنده و روزنامه نگار ایتالیایی زمانی که کتاب “جنگ، جنگ و دیگر هیچ ” را نوشت گویی به حدود نیم قرن بعد زمان خود و به امروز ما فکر می‌کرد که جنگ به کسب و کار بسیاری از سیاستمداران، شرکت ها و صنعت تسلیحاتی و پادوهای تبلیغاتی آنها در رسانه ها تبدیل شده است.

جنگ در اوکراین و تجاوز نظامی ارتش روسیه به این کشور و ریاکاری کشورهای غربی، ناتو و بویژه آمریکا دست به دست هم داده و شرایطی را فراهم آورده اند که طی  دو هفته حدود دو میلیون نفر از مردم اوکراین آواره شده اند، چند هزار نفری از سربازان روسی و مردم اوکراین جان خود را از دست داده و طبق اخبار موجود یک خسارت اقتصادی صد میلیاردی به زیر ساخت ها و شهرهای اوکراین وارد شده است.

خسارت جانی و مالی این جنگ تنها به مردم اوکراین و روسیه محدود نخواهد شد، و از همین حالا گرانی سوخت و مواد غذایی  و حتی تمامی مواد خام دیگر به فشاری بیشتر برای بخش زیادی از مردم جهان تبدیل شده است . روسیه به اوکراین حمله کرده است ، نان در بسیاری از کشورهای جهان گران شده و خواهد شد، زیرا اوکراین یکی از انبارهای غله جهان است .

آمریکا و ناتو می توانستند جلو این جنگ را بگیرند، ولی با بردن ناتو به مرزهای روسیه، با وارد کردن کشور و مینی کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو، با ترویج و سرمایه گذاری بر روی انقلابات مخملی و پر و بال دادن به هیئت حاکمه فاسد و بعضاً نژاد پرست بسیاری از این کشورها، با تبلیغ دروغ جدال دموکراسی و استبداد، پیش زمینه های این جنگ ویرانگر را برای پوتین و هیئت حاکمه فاسد و مستبد و سرکوبگر روسیه فراهم کردند .

حتی اگر ناتو و غرب به پیشنهادات و توصیه های سیاستمدار کارکشته و امتحان پس داده یکی از متفکرین و استراتژیست های سیاست خارجی آمریکا “هینری  کسینحر” گوش می‌دادند، که خواهان بی طرف بودن اوکراین در مناقشات روسیه و غرب و نه پیوستن آن کشور به ناتو و جامعه اروپا بود، همان مدل کشور فنلاند، شاید ما اینک شاهد چنین جنگ و بربریتی نبودیم .

پوتین و ناسیونالیسم هظمت طلب روسی توان آنچنان جنایت و بربریتی دارد که ما گوشه های از آنرا در سوریه، گرجستان و چیچن دیده ایم که هزار نفر از  زنان و مردان و کودکان، پیران و جوانان را به درنده ترین شیوه ممکن قصابی کردند، شهرها و روستاها، مدارس و بیمارستان‌ها را با خاک یکسان کردند .

حاصل این جنگ ارتجاعی که مردم اوکراین بهای آنرا خواهند پرداخت، نظامی گری بیشتر، رونق صنعت تسلیحاتی و حتی سوریه ای کردن جنگ اوکراین است. همین دیروز پوتین از شرکت دهها هزار از جنگجویان خاورمیانه ای و اوکراین هم از شرکت هزاران نفر از داوطلبان خارجی در این جنگ صحبت کردند .

این داوطلبان خارجی چیزی بیش از تروریست های چیچانی و اسلامیون و نژاد پرستان و ملی گرایان افراطی در جبهه روسیه و نیروهای مشابه در جبهه اوکراین نیستند.

ارسال کمک های مالی و نظامی برای حکومت اوکراین از سوی کشورهای عضو ناتو و غربی و دامن زدن به یک جنگ تبلیغاتی بسیار قوی و نابرابر با روسیه، دخالت کشورهای بسیاری در این جنگ، فضای جهانی را بسوی مسابقه تسلیحاتی بیشتر  و حتی احتمال انفجارهای اتمی کشانده است .

حکومت روسیه یکی از فاسدترین حکومتهای جهان است و حدود صد نفر از اولیگارشی ها و در راس آن پوتین بیش از سی درصد ثروت آن کشور و قدرت سیاسی و نظامی کامل آنرا در دست دارند. مردم روسیه با تشدید تبلیغات ناسیونالیستی افراطی روسی و با گسترش استبداد و اقتصاد شکننده بهای سنگینی برای تجاوزات پوتین و حکومت روسیه خواهند داد .

مردم اوکراین که دلیرانه از کشور و از خانه و زندگی خود دفاع می کنند قابل تقدیر و ستایش هستند و حساب مردمی که از سرزمین و زندگی خود دفاع می کنند، با دو سوی این جنگ ناتو و قدرتهای غربی از سویی و با اشغالگری و جنایات حکومت روسیه متفاوت است .

موج جدید جنگ و مسابقه تسلیحاتی و تخصیص صدها میلیارد دلار به تسلیحات جنگی، به قیمت مشقات بیشتر و محدود شدن خدمات اجتماعی و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد . دفاع از مردم اوکراین در مقابل اشغالگری ارتش روسیه و رسوا کردن سیاستهای جنگ افروزانه و نظامی ناتو و آمریکا در راس آن یک وظیفه انسانی است .

جنگ نابرابر روسیه علیه مردم و حکومت اوکراین اگر به اشغال کامل آن کشور هم منجر شود و یا به روی کار آوردن یک حکومت دست نشانده روسیه در اوکراین ، ادامه اشغالگری برای روسیه در یک کشور چهل و چند میلیون نفری و در دومین و وسیع ترین کشور اروپایی ممکن نیست. جنگ ها به آسانی شروع خواهند شد، ولی تمام کردن و جمع کردن آنها دیگر در توان و کنترل جنگ افروزان نیست و نمونه های جنگ های نیم قرن گذشته از ویتنام تا افغانستان، از عراق تا سوریه و لیبی به روشنی بیانگر آن است .

روسیه ،ناتو و آمریکا در کوتاه مدت به قیمت قربانی کردن یک کشور و مردم آن و بویژه صنایع تسلیحاتی و سیاستمداران وابسته به آنها سود بیشتری خواهند کرد و از طریق آن بحران اقتصادی خود را تخفیف خواهند داد.

محکوم کردن اشغال نظامی اوکراین از سوی پوتین و دار و دسته فاسد کرملین از سویی و سیاستهای ارتجاعی و نظامیگری بیشتر ناتو و آمریکا وظیفه انسانی مردم شریفی هست که مخالف جنگ و خواهان صلح و آزادی و برابری هستند .