حزب کمونیست ایران

جو سنگین امنیتی در اطراف مسجد مکی زاهدان

روز جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲، نیروهای امنیتی و نظامی رژیم با حضور گسترده خود در معابر و خیابانهای اطراف مصلا و مسجد مکی زاهدان جو امنیتی این شهر را تشدید کرده و شهروندان از جمله زنان را توسط مامورین زن مورد تفتیش و بازرسی بدنی قرار دادند.

گفتنی است، نیروهای نظامی و امنیتی در خیابانهای خیام، بلوار بهداشت، توحید، مدنی، خرمشهر، رازی و مدرس اقدام به ایجاد ایست و بازرسی و برپایی چادر در کوچه ها و خیابانهای اطراف مصلی و مسجد مکی کرده اند.همچنین گفتنی است، طی هفته های اخیر دستگاه های نظامی و امنیتی بشدت مردم زاهدان را با سرکوب و بازداشت تحت فشار و تهدید قرار داده اند تا از رفتن و حضور در مصلا زاهدان و مسجد مکی خودداری کنند.