حزب کمونیست ایران

حبس ابد برای متهم قتل چه گوارای آفریقا

دادگاهی در بورکینافاسو، بلز کومپائوره، رئیس جمهور اسبق این کشور را به همراه ۲ متهم دیگر به اتهام مشارکت در قتل ‎توماس سانکارا، معروف به «چه گوارای آفریقا»، به حبس ابد محکوم کرد.

این پرونده ۱۴ متهم داشت که ۳ نفرشان تبرئه شدند‌. بلز کمپائوره، تحت حمایت امپریالیسم آمریکا و فرانسه، با کودتا علیه دولت سانکارا و قتل او، از اکتبر سال ۱۹۸۷ تا اکتبر سال ۲۰۱۴ به مدت ۲۷ سال در این کشور حکومت کرد. او به دنبال این بود تا بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند که با اعتراضات مردم و سپس دخالت ارتش، در سال ۲۰۱۴ برکنار شد و از آن زمان تاکنون در ساحل عاج به سر می‌برد. توماس سانکارا مارکسیست آفریقایی از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ رئیس جمهور بورکینافاسو بود.