حزب کمونیست ایران

حبس ۱۰ کودک کار در زیرزمین بهزیستی شاهین‌شهر

گزارشات منتشره روز شنبه 15 شهریور ماه از حبس شدن ۱۰ کودک کار در زیرزمین اداره بهزیستی شاهین‌شهر، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، تعدادی از شهروندان شاهین‌شهر روز پنجنشنبه هفته گذشته متوجه فریادها و درخواست کمک کودکان از زیرزمین اداره بهزیستی این شهر شدند. پس از تماس با پلیس و آتش‌نشانی، ماموران توانستند وارد زیرزمین اداره بهزیستی شوند. آنها دریافتند که ۱۰ کودک کار ساعاتی قبل از آن، از سطح شهر جمع‌آوری شده‌اند.  این کودکان پس از زندانی شدن «بدون مراقب و کوچکترین امکانات» در زیرزمین این اداره، خواهان کمک بودند.