حزب کمونیست ایران

حذف بسیاری از اقلام ضروری از سبد خرید خانواده‌های کارگری

به گزارش “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” به دلیل اوضاع بد اقتصادی و افزایش سرسام آور هزینه ها بسیاری از اقلام ضروری از سبد خرید خانواده‌های کارگری حذف شده است.

بر اساس برآوردهای بانک مرکزی رژیم از هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۶، متوسط هزینه ناخالص یک خانواده در پایتخت ماهانه پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با لحاظ نرخ تورم ۲۶/۹ درصدی در سال ۹۷، این هزینه در تهران به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در حالی است که بر اساس گزارش چند روز گذشته مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به ۴۲/۲ درصد رسیده که این شاخص نسبت به تیر سال گذشته ۱/۸ درصد رشد کرده است.