حزب کمونیست ایران

حرکت اعتراضی آنلاین جنبش محیط زیستی جمعه ها برای آینده

جنبش محیط زیستی «جمعه‌ها برای آینده» روز جمعه ۵ اردیبهشت ماه  اولین اعتراض خود را به‌شکل دیجیتال برگزار کرد.

به همین منظور در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اقدامات آنلاینی برای حفاظت از تغییرات آب‌وهوایی برنامه‌ریزی شده بود. به دلیل بحران کرونا هیچ تظاهراتی در خیابان‌ها برگزار نشد. نمایندگان گروه‌های مختلف در عرصه‌های سیاست، علم و فرهنگ از طریق یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی اعتراضات خود را بیان کردند. شرکت‌کنندگان در این حرکت تصاویر و پوسترهای اعتراضی خود را در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی قرار دادند. راه‌اندازی جنبش محیط زیستی «جمعه‌ها برای آینده» ایده دانش‌آموز سوئدی گرتا تونبرگ است که با سازماندهی یک اعتصاب چندین هفته‌ای در مدارس، توجه افکار عمومی را در کشور خود و دیگر کشورهای جهان به موضوع تغییرات اقلیمی جلب کرد.