حزب کمونیست ایران

حضور مردم در سراسر ایران برای برپایی مراسم سیزده بدر

تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، حاکی از آنست که شهروندان ایران روز 13 فروردین، در همه شهرهای ایران برای برپایی مراسم سیزده بدر به دامن طبیعت رفتند و به رقص و پایکوبی در آخرین روز تعطیلات سال نو پرداختند.

قابل ذکر است که علیرغم مخالفت رژیم جمهوری اسلامی با برپایی این مراسم شهروندان با حضور گسترده خود در سراسر ایران به اجرای مراسم سیزده بدر و نشان دادن مخالفت خود با خواسته های رژیم پرداختند، بنابر گزارش شهروندان در چندین مورد ماموران رژیم در شهرهای مختلف رقص و شادی مردم را بر هم زدند و با آنها درگیر شدند و در بعضی جاها ماموران مانع ورود مردم به پارکها شده اند.