حزب کمونیست ایران

حضور گسترده مردم شهرستان سقز درمراسم خاکسپاری مهسا امینی

برپایه گزارش دریاقتی، روز شنبه 26 شهریور ماه علیرغم فضای به شدت امنیتی شهرستات سقز، هزاران نفر از مرام آزدایخواه این شهرستان با تجمع در گورستان “آیچی” پیکر مهسا امینی را به خاک سپردند.
مردم شهرستان سقز با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار برچیده شدن ماشین جنایت گشت ارشاد، توقف آزار و شکنجه زنان، محاکمه و مجازات عاملین و دستور دهندگان قتل مهسا امینی شدند. این گزارش می افزاید در جریان مراسم خاکسپاری مهسا جمعی از زنان کردستان با قرائت بیانه ایی اعلام کردند: زنان و مردان آزادیخواه کردستان و ایران این جنایات رژیم علیه زنان را فراموش نخواهند و روز خواهد رسید که باید در دادگاه های علنی پاسخگوی جنایات چهل و سه ساله خود باشند.