حزب کمونیست ایران

حضور گسترده نیروهای انتظامی در محوطه بیمارستان خمینی تهران

بنابه گزارش دریافتی، روز دوشنبه 2 تیر ماه، شمار زیادی از نیروهای انتظامی رژیم در بیمارستان خمینی تهران که بخش های عمده آن به بیماران کرونایی اختصاص داده شده، مستقر شدند.

گزارش مزبور می افزاید، این نیروها به بهانه اجرای مراسمی نمایشی محیط این بیمارستان را عملا به پادگانی نظامی تبدیل نموده و موجب ترس و وحشت بیشتر بیماران و مراجعین شده است. همچنین برپایه این گزارش در شرایط بحرانی کرونا هزینه سالیانه حق بیمه تغییر کرده و یکباره از بیست هزارتومان به ۶۸۰ هزارتومان افزایش یافته است.