حزب کمونیست ایران

حمایت اتحادیه کارگران اروپا از سپیده قلیان و فعالان زندانی در ایران

اتحادیه کارگران خدمات عمومی اروپا و سازمان “فرانت لاین دیفندرز” با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به مقامات رژیم خواستار الغای بدون قید و شرط کلیه اتهامات علیه سپیده قلیان و سایر فعالین زندانی شد.

در بخشی از این نامه آمده است:اتحادیه کارگران خدمات عمومی اروپا به شدت نگران تداوم بازداشت سپیده قلیان و فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان در ایران است و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه های اخیر را به شدت محکوم می کند.همچنین آمده است اعضاء این اتحادیه خواستار لغو بی قید و شرط کلیه اتهامات علیه فعالین زندانی تشکل های کارگری، مدافعان حقوق انسانی و معترضانی که با نقض آشکار قوانین بین المللی بازداشت شده اند.رعایت و احترام به حقوق کارگران برای سازماندهی، آزادی تشکل، و آزادی بیان، از جمله حق تجمع مسالمت آمیز بدون ترس از مداخله حکومتی، تصویب و اجرای کامل قطعنامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار و احترام کامل به اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه به ماده ۲۳، توقف اعدام معترضان بازداشتی و زندانیان سیاسی می باشند.