حزب کمونیست ایران

حمایت اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از فعالان زندانی در ایران

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با انتشار نامه سرگشاده ای خواستار الغای بدون قید و شرط کلیه اتهامات علیه فعالین زندانی تشکل های کارگری، مدافعان حقوق انسانی و معترضانی که با نقض آشکار قوانین بین المللی بازداشت شده اند، شد.

در بخشی از این نامه آمده است: اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به شدت نگران تداوم بازداشت فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان در ایران است و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه های اخیر را به شدت محکوم می کند. همچنین آمده است اعضاء این اتحادیه خواستار لغو بی قید و شرط کلیه اتهامات علیه فعالین زندانی تشکل های کارگری، مدافعان حقوق انسانی و معترضانی که با نقض آشکار قوانین بین المللی بازداشت شده اند، رعایت و احترام به حقوق کارگران برای سازماندهی، آزادی تشکل، و آزادی بیان، از جمله حق تجمع مسالمت آمیز بدون ترس از مداخله حکومتی، تصویب و اجرای کامل قطعنامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار و احترام کامل به اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه به ماده ۲۳، توقف اعدام معترضان بازداشتی و زندانیان سیاسی می باشند.