حزب کمونیست ایران

حمایت ایرانیان مقیم آلمان از توماج صالحی

روز چهارشنبه 14 تیرماه جمعی از ایرانیان در شهر فرانکفورت و برلین در آلمان در حمایت از توماج صالحی و اعتراض به حکم این هنرمند زندانی تظاهرات کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده، ایرانیان آزادیخواه در این دو شهر  آلمان با برپایی تظاهرات، مخالفت خود را با رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.علاوه برآن ایرانیان آزادیخواه در اعتراض به اعدام ده ها زندانی در زندان های ایران دست به برگزاری آکسیون های اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی، به یاد جانباختگان راه آزادی و حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی زدند.شرکت کنندگان در این تظاهرات ها علیه حکومت جنایتکار ایران شعار داده، از توماج صالحی حمایت کرده و خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و لغو اجرای حکم اعدام و همچنین خواستار واکنش شدید جامعه بین‌المللی به موج اعدام‌های رژیم شدند.