حزب کمونیست ایران

حمایت جلیقه‌زردها از اعتراضات ایران و جهان

روز شنبه ۲۳ نوامبر، جلیقه‌زردها برای پنجاه و چهارمین هفته متوالی در پاریس و چندشهر دیگر فرانسه به خیابان آمدند.

در پاریس، جلیقه‌زردها ضمن ابراز مخالفت با سیاست‌های دولت مکرون از جنبش‌های مردمی در سطح جهان از جمله در ایران، ‌عراق، لبنان، و شیلی پشتیبانی کردند.  جلیقه‌زردها در پاریس پلاکارد بزرگی با خود حمل می‌کردند که روی آن حک شده بود: “فرانسه، ایران، عراق، لبنان، شیلی و.. یک نبرد، به نئولیبرالیسم پایان ببخشید.” همچنین اعلامیه‌ای در جریان تظاهرات پخش شد که ضمن تشریح وضعیت ایران، در آن از جلیقه‌زردها خواسته شده بود تا صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران را تحریم کنند. گفتنی است،  این اولین بار نیست که جلیقه‌زردها نسبت به وقایع ایران واکنش نشان می‌دهند و با اعتراضات مردمی در ایران اعلام همبستگی می‌کنند.پیشتر نیز در اکت ۴۴ نیز، جلیقه‌زردها خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده بودند.