حزب کمونیست ایران

حمایت جوانان آزادیخواه در شهرهای مختلف

روز پنجشبنه 23 شهریورماه،جمعی از جوانان آزادیخواه و برابری طلب در شهرهای مختلف کردستان و ایران،آمادگی خود را برای شعله‌ور کردن آتش انقلاب در روز بیست‌و‌پنجم شهریور ماه همزمان با سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی اعلام کردند.

براساس ویدئوهای منتشرشده،جمعی از مردم مبارز در برخی از مناطق تهران و دیگر شهرهای ایران اقدام به دیوارنویسی کردند.آنها با نوشتن شعارهایی از جمله “زنده باد زن زندگی آزادی،زنده باد انقلاب ژینا امینی،این جنبش را سرباز ایستادن نیست،انقلاب خاموش شدنی نیست و قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان” بر ادامه مبارزه خود تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تاکید کردند.در همین حین در برخی از شهرها دست نوشته های اعتراضی بر روی نمادین و اماکن حکومتی مثل پایگاه بسیج  نصب گردید.همزمان زنان و دختران مبارز در اکثر نقاط شهرهای ایران،روسری های خود را برداشتند و نسبت به حجاب اجباری اعتراض کردند.همچنین مردم برابری طلب در کانی دینار مریوان،در استقبال از 25 شهریور روز اعتصاب عمومی در کردستان اقدام به توزیع تراکت و نوشتن شعارهای اعتراضی در سطح شهر کردند.