حزب کمونیست ایران

حمایت دانش‌آموزان پاریس از اعتصاب معلمان

صبح روز، پنجشنبه ٧ بهمن‌ماه، جمعی از دانش‌آموزان پاریسی با مسدود کردن راه مدرسه‌شان، بە حمایت از خواستەهای معلمان متحصن خود برخاستند.

ساعتی بعد پلیس فرانسه سعی کرد با گاز اشک‌آور، دانش‌آموزان را متفرق کند که با مقاومت دانش‌آموزان مواجه شدند. جمعی از معلمان پاریسی نسبت به وضعیت معیشتی و دستمزد پایین در تحصن بە سر می‌برند. آنها می گویند نزدیک به دو سال پس از آغاز بیماری دنیاگیر کووید ۱۹، دولت کنونی فرانسه به جای فراهم کردن امکانات در مدارس ابتدائی و دبیرستان‌ها، مرتب دستورالعمل‌های گاهی متناقض صادر کرده و بار آن را بر دوش معلمان و پرسنل مدارس انداخته است.