حزب کمونیست ایران

حمایت دانشجویان دانشگاه کاشان از اعتراضات اخیر

روز سه شنبه 28 آبانماه، دانشجویان دانشگاه کاشان به قیام سراسری پیوستند.

برپایه گزارش منتشره، دانشجویان معترض با برپایی تجمع در محوطه دانشگاه و سردادن شعارهای اعتراضی حمایت خود را از اعتراضات چند روز اخیر مردم در شهرهای مختلف کشور و خواسته های برحق آنان اعلام داشتند. گفته می شود در جریان این تجمع، ماموران حراست ابتدا سعی داشت با “تهدید” دانشجویان معترض را متفرق کنند ولی به دنبال بی اعتنایی تجمع کنندگان به این تهدیدات،ماموران رژیم با باتوم به صف دانشجویان یورش برده و ضمن ضرب و شتم، چندین تن از انان را بازداشت کردند.