حزب کمونیست ایران

حمایت زنان افغانستان از زنان ایرانی

شماری از زنان معترض افغانستان، هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراض‌ها علیه شکنجه و قتل مهسا امینی در ایران، روز سه شنبه 29 شهریورماه، با انتشار تصاویر و ویدیوهایی، هم‌صدایی و همراهی خود را با زنان معترض ایرانی ابراز کردند.
زنان معترض افغانستان، مهسا امینی، فرخنده ملک‌زاده، الهه دلاورزی و هزاران زن ایرانی و افغانستانی دیگر را قربانیان افراط‌‌گرایی و زن‌ستیزی حکومت‌های استبدادی در افغانستان و ایران خواندند و همراهی‌شان را با اعتراض‌های مردمی اعلام کردند.