حزب کمونیست ایران

حمایت سندیکای کارکنان حمل‌ونقل آلمان از کارگران و فعالان زندانی در ایران

سندیکای کارکنان راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان  در پیامی از خواسته‌های طومار اعتراضی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خطاب به هیأت‌های نمایندگان شرکت‌کننده در سازمان جهانی کار حمایت کرد و خواستار آزادی فوری فعالان کارگری و صنفی و حامیان آنها از زندان‌های جمهوری اسلامی شد.

سندیکای کارکنان راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان در بیانیه حمایتی که به امضای معاون رئیس هیأت مدیره آن رسیده است، می‌نویسد: ما خواهان آزادی فوری رانندگان شرکت واحد و همه‌ی دیگر فعالان سندیکایی، احترام به حقِ آزادی ایجاد تشکل‌های کارگری و برگزاری تجمع، و اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی ایران از هیأت مدیره سازمان جهانی کار در صورت ادامه نقض مقاوله‌نامه‌های این سازمان توسط رژیم ایران هستیم. گفتنی است، سندیکای راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان بیش از ۲۰۴ هزار عضو دارد.