حزب کمونیست ایران

حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اعتصاب زندانیان

اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ که تا امروز 12 شهریور برای پنجمین روز ادامه داشته است،در اعتراض به کنترل،شنود و ضبط صدای زندانیان و همچنین بالا بودن هزینه‌ی مکالمه و کیفیت بد صدای تماس‌ها و قطع و وصل مکرر تلفنها صورت گرفته است.

در همین‌حال داود رضوی فعال کارگری و عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در زندان اوین محبوس می‌باشد،در حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین اعلام اعتصاب نموده است.این اعتصاب از سوی دیگر فعالان کارگری م صنفی مورد حمایت قرار گرفته است.همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین،اعمال و سیاستهای غیر انسانی و سرکوبگرانه مسئولان زندان را شدیدا محکوم می کند و خواستار رفع این محدودیت های تلفنی،استراق سمع و افزایش هزینه مکالمه برای زندانیان سیاسی میباشد.